Logo
77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 2/2
tel. 509 687 889
 

Joanna Paw這wska - adwokat, absolwentka Wydzia逝 Prawa i Administracji Uniwersytetu Gda雟kiego, prowadzi  Kancelari Adwokack w Cz逝chowie.

Jest wpisana na list adwokatów Okr璕owej Rady Adwokackiej w Koszalinie. Gówny profil dzia豉lno軼i Kancelarii stanowi 鈍iadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz rodzinnego. Kancelaria wspó逍racuje tak瞠 z adwokatami oraz radcami prawnymi specjalizuj帷ymi si w pozosta造ch dziedzinach prawa, wobec czego gwarantuje 鈍iadczenie wszechstronnej i rzetelnej pomocy prawnej, w oparciu o najwy窺ze standardy wiedzy merytorycznej oraz etyki zawodowej.

W sposób sta造 Kancelaria wspó逍racuje z radc prawnym Markiem Paw這wskim prowadz帷ym Kancelari Radcy Prawnego "Pacta" w Cz逝chowie www.pactapawlowski.pl, specjalizuj帷ym si w prawie administracyjnym, rodzinnym, cywilnym oraz w obs逝dze podmiotów gospodarczych i samorz康owych.

Wymagania zawodowe adwokata

Adwokat mo瞠 wykonywa swój zawód w zespo豉ch adwokackich lub indywidualnie (tak瞠 w formie handlowych spó貫k osobowych).

Kandydat na adwokata musi uko鎍zy wy窺ze studia prawnicze, odby aplikacj adwokack, tj. praktyk w adwokaturze oraz zda egzamin adwokacki. Osoby posiadaj帷e tytu naukowy profesora lub stopie naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauki prawne s zwolnieni z konieczno軼i odbycia aplikacji i zdawania egzaminu adwokackiego.

Zawód adwokata polega na 鈍iadczeniu pomocy prawnej, a w szczególno軼i na udzielaniu porad prawnych, sporz康zaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz wyst瘼owaniu przed s康ami i urz璠ami. Adwokatur stanowi ogó adwokatów i aplikantów adwokackich. Prawo wykonywania zawodu ma tylko ten, kto zosta wpisany na list adwokatów przez okr璕ow rad adwokack. W Polsce wpisanych na list jest ponad 7 tys. adwokatów.