Logo
77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 2/2
tel. 509 687 889
 

Oferta kancelarii adwokackiej


Powiększenie

Zakres świadczonej przez kancelarię pomocy prawnej obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych
 • reprezentację przed sądami w sprawach z zakresu:
  • prawa karnego (obrona w postępowaniu sądowym i przygotowawczym, reprezentacja oskarżyciela posiłkowego i prywatnego, wykroczenia, sprawy w postępowaniu wykonawczym – o odroczenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania uprzednio odroczonej kary, przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności)
  • prawa cywilnego (odszkodowania, roszczenia z umów, sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, służebności)
  • prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wydziedziczenie, zachowek)
  • prawa rodzinnego (rozwód, separacja, alimenty, władza rodzicielska, uregulowanie kontaktów, podział majątku wspólnego, rozdzielność majątkowa)
  • prawa gospodarczego
  • prawa pracy
 • reprezentację przed organami administracji
 • stałą obsługę prawną przedsiębiorców i innych podmiotów gospodarczych
 • sporządzanie pism procesowych, projektów umów oraz opinii prawnych.